សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​បើក​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​លើក​ទី​៤​ ស្តី​ពី​ "​តួនាទី​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​"​
០៥ ធ្នូ ២០១៧

ទាញយកឯកសារ​