សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​វគ្គ​សុក្រឹតការ​ ជំនាន់​ទី​១២​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
១០ សីហា ២០១៧

ទាញយកឯកសារ​