សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ទិវា​ប្រាក់​រៀល​ អបអរសាទរ​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ចរាចរ​ប្រាក់​រៀល​ឡើង​វិញ​លើក​ទី​៣៧​
២០ មីនា ២០១៧

ទាញយកឯកសារ​