សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ "​ស្ថិតិ​"​ សហការ​រៀបចំ​ដោយ​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​ នៃ​ក្រសួងផែនការ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
២៤ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ទាញយកឯកសារ​