សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី២
២៩ កញ្ញា ២០១៥

ទាញយកឯកសារ​