សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ ​ជា​ សិរី​​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​នៃ​ក្រសួងផែនការ​ ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​អង្កេត​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​២០១៥​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥​
០២ មិថុនា ២០១៥

ទាញយកឯកសារ​