សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​របស់​ លោក​ជំទាវ​ នាវ ច័ន្ទថាណា​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ហ្សេត រ៉ូយ៉ាល់ កម្ព្ពុជា​ សាខា​ក្រុង​ព្រះសីហនុ
២៥ សីហា ២០០៦