សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ពិធី​បើក​សម្ពោធ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​+៣​ ជា​ស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ​
១៩ កុម្ភៈ ២០១៦


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ