សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ លើក​ទី​៥១​
២៤ មិថុនា ២០២០


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ