សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​គម្រោង​ទូទាត់​ឆ្លង​ដែន​ តាម​រយៈ​ QR​ Code​ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​
១៨ កុម្ភៈ ២០២០


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ