ព័ត៌មាន
សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី ១០ ឆ្នាំ ២០២៣
០៨ ធ្នូ ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងលោកស្រី Alissar Chaker តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី និង ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកក្នុងសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី ១០ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ”ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង” នាថ្ងៃសុក្រ ទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។