ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​ ពិធី​លៀង​សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ phokeethra,​ Phnom​ Penh​
០៥ ធ្នូ ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​លៀង​ សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ phokeethra,​ Phnom​ Penh​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​ ។​