ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ David​ Shannon​ ជា​មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​របស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ APG​ (​ Asia​ Pacific​ Group​ on​ Money​ Laundering)​
១៨ ធ្នូ ២០១២

នៅ​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ អនុញ្ញាត​លោក​ David​ Shannon​ ជា​មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​របស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ APG​ (​ Asia​ Pacific​ Group​ on​ Money​ Laundering)​ ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ និង​ ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ ស្តី​អំពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ។​