ព័ត៌មាន
ស្ថិរភាព​ថ្លៃ​និង​តម្លៃ​ប្រាក់​រៀល​រួមចំណែក​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​
២៣ សីហា ២០១៧

​នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ កម្ពុជា​រក្សា​បាន​ស្ថិរភាព​ថ្លៃ​និង​តម្លៃ​ប្រាក់​រៀល​ល្អ​ប្រសើរ​ ដែល​បាន​រួមចំណែក​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​និង​គាំទ្រ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​។​ ជាក់ស្តែង​ អតិផរណា​មាន​អត្រា​ជា​មធ្យម​ ៣,៨%​ ហើយ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​មាន​កម្រិត​ជា​មធ្យម​ ៤,០០០​ រៀល​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​។​ ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​មាន​កម្រិត​ដុល្លា​រូប​នី​យ​កម្ម​ខ្ពស់​ គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ដើម្បី​រក្សា​ស្ថិរភាព​ថ្លៃ​ ពឹងផ្អែក​ជា​ចម្បង​លើ​ការ​រក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​។​ ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​រក្សា​អំណាច​ទិញ​របស់​ប្រាក់​រៀល​ និង​រួមចំណែក​រក្សា​អត្រា​អតិផរណា​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន​។​ ដើម្បី​រក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​លើ​ទីផ្សារ​ប្តូរ​ប្រាក់​ ដោយ​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រាក់​រៀល​ស្រប​តាម​ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ ក្នុង​គោលបំណង​ បញ្ចៀស​នូវ​បម្រែបម្រួល​ខ្លាំង​នៃ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​រៀល​ធៀប​នឹង​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ដែល​កើត​ចេញពី​កត្តា​ រដូវ​កាល​ ដូច​ជា​ តម្រូវការ​ប្រាក់​រៀល​សម្រាប់​ការ​បង់ពន្ធ​ និង​ការ​ទិញ​កសិផល​។​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៦​ខែ​ ដើមឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​ អត្រា​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ជា​មធ្យម​ ៣,៥%​ ដោយ​បាន​ថយ​ចុះ​ពី​ប្រមាណ​ ៤,៤%​ កាលពី​ខែមករា​ មក​ ២,៣%​ នៅ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ ទន្ទឹម​នេះ​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​រៀល​ធៀប​នឹង​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ជា​មធ្យម​មាន​កម្រិត​ ៤,០៣៧​ ដោយ​មានការ​ប្រែប្រួល​ត្រឹមតែ​ -០,២%​ ប៉ុណ្ណោះ​ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន​។​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​ អត្រា​អតិផរណា​ជា​មធ្យម​រំពឹង​ថា​មាន​កម្រិត​ ៣%​។​ ដើម្បី​បន្ត​រួមចំណែក​គាំទ្រ​គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ ជាតិ​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ប្រកបដោយ​ភាព​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​និង​ទន់ភ្លន់​ ដើម្បី​បន្ត​រក្សា​អត្រា​អតិផរណា​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​ តាម​រយៈ​ការ​រក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ ប្តូរ​ប្រាក់​និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​រូបិយ​វត្ថុ​ ស្រប​តាម​ការ​រីក​ចម្រើន​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​។​