ព័ត៌មាន
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​វេទិកា​ស្តី​អំពី​ "វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​"
០៥ ឧសភា ២០១៧

​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ សហការ​ជាមួយ​ Mekong​ Business​ Initiative​ (MBI)​ ដែល​ជា​គម្រោង​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​ នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ស្តី​អំពី​ “​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​”​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ សូ​ហ្វី​តែ​ល​ ភ្នំពេញ​ ភូ​គី​ត្រា​ ។​ វេទិកា​នេះ​ មានការ​ចូលរួម​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​វាគ្មិន​និង​អ្នកជំនាញ​ឯកទេស​មក​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ គ្រឹះស្ថាន​ផ្តល់​សេវា​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ និង​ FinTech​ Startup​ ដើម្បី​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ បទ​ពិសោធន៍​ និង​ពិភាក្សា​ផ្លាស់​ប្តូរ​យោបល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​លើ​បញ្ហា​ប្រឈម​ កាលានុវត្តភាព​ និង​ដំណោះស្រាយ​ផ្សេងៗ​ ដើម្បី​ជំរុញ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ឲ្យ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​រីក​ចម្រើន​ដូច​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​តំបន់​ ។​

Time Program
8:00 - 8:30 Registration
8:30 - 9:00 National anthem
The opening ceremony and open remarks by:
Photo Session
9:00 - 09:30 Introduction to FinTech(PDF)
 • - What is Fintech? Global Trends
 • - Type of Fintechs
 • - Key Challenges
 • - What is needed for the development of Fintech?
Present by: Mr.Igor Pesin, Managing Director of Life SREDA 
09:30 - 09:50 Current Landscape of FinTech Development in Cambodia (PDF)
 • - Current FinTech Players
 • - Current FinTech Products
 • - Potential and challenges for FinTech growth in Cambodia
Present by: Mr. Tom Moyes, Director, MBI, ADB
10:10 - 11:05 Regulatory Framework from Selected Countries in the Region
11:05 - 12:15

Panel Discussion 1: Creating a Conducive Environment for Fintech Growth in Cambodia. 

 • - Moderator: Tom Moyes, Director, MBI, ADB
 • - Panelists:
  • H.E. Madame Chea Serey, Director General of the NBC
  • Ms. Nattira Chirasa vinuprapand, FinTech Department, SEC, Thailand
  • Mr.Igor Pesin, Managing Director of Life SREDA, Singapore
  • Markus Gnirck, trybCapital, Singapore
  • Tobias Fisher, Capital Match, Singapore
1:15 - 2:15

Panel Discussion 2: Issues and Challenges for Innovation in the Banking Sector.

2:15 - 3:50

Panel Discussion 3: Issues and Challenges for Cambodian FinTech Players

4:10 - 5:00 Wrap-up and Way Forward by: Mr. Tom Moyes, Director, MBI, ADB
5:00 - 5:20 Closing Remark by H.E. Madame Chea Serey, Director General of the NBC