ព័ត៌មាន
ក្រុម​បេស​កម្ម​ IMF​ បាន​ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​ នៃ​កម្ពុជា​
០២ កក្កដា ២០១២

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១២​ ក្រុម​បេសកកម្ម​ IMF​ ដឹកនាំ​ដោយ​ លោក​ Harish​ L.​ Mendis​ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​ បាន​ចូល​ជួប​សម្ដែង​ការ​គួរសម​ជាមួយ​ ឯកឧត្តម​ ទេសាភិបាល​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ។​