ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យ​សម្ពោធ​ឆ្លង​មហា​កុដិ​ សាលា​បាលី​ ផ្លូវ​ចាក់​បេតុង​ និង​សមិទ្ធិ​ផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ព្រះ​ឥន្ទ​រង្សី​ (​ហៅ​វត្ត​ ហាប់ ​)​ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ​
១២ ឧសភា ២០១២

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១២​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារ ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ សម្ពោធ​ឆ្លង​មហា​កុដិ​ សាលា​បាលី​ ផ្លូវ​ចាក់​បេតុង​ និង​សមិទ្ធិ​ផល​ នានា​ក្នុង​វត្ត​ព្រះ​ឥន្ទ​រង្សី​ (​ ហៅ​វត្ត​ ហាប់)​ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ​ ។​