ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ ក្នុង​មហាសន្និបាត​ APRACA​ លើក​ទី​១៨,​ កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ប្រតិបត្តិ​ APRACA​ លើក​ទី​៦១​ និង​ វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​
៣០ ឧសភា ២០១២

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១២​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​ នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ ក្នុង​មហាសន្និបាត​ APRACA​ លើក​ទី​១៨,​ កិច្ចប្រជុំ​គណៈ​ កម្ម​ការ​ប្រតិបត្តិ​ APRACA​ លើក​ទី​៦១​ និង​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​ស្តី​ពី​ “​ ការ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​កសិករ​ខ្នាត​តូច​តាម​រយៈ​ ភាព​ច្នៃប្រឌិត​នៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជនបទ​”​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​