ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំបូកសរុប ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម IMF (២៩-ឧសភា- ២០១២)
២៩ ឧសភា ២០១២

ឯកឧត្តម​អគ្គទេសាភិបាល​ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​បូក​ សរុប​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ Olaf​ Unteroberdoerster​ នៅ​ ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១២​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​ ជាដំបូង​ លោក​ Olaf​ ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ បេសកកម្ម​ បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ ឯកឧត្តម​អគ្គទេសាភិបាល​ ដែល​បាន​ចំណាយពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ជួប​ប្រជុំ​បូក​ សរុប​ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​ IMF​ ។​ លោក​ក៏​បាន​វាយតម្លៃ​ថា​ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ និង​មាន​ កំណើត​ខ្ពស់​ជា​វិជ្ជមាន​ដោយសារ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​រឹង​មាំ​ ដោយសារ​ភាព​អំណោយផល​នៃ​វិស័យ​ កសិកម្ម​ល្អ​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ បូក​រួម​ជាមួយ​កំណើន​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ​ និង​កំណើន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជាដើម​។​