ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង នៅប្រទេសម៉ូរីស
២៣ ឧសភា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ចូលរួម​ក្នុង​ កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​និយាយ​ភាសា​បារាំង​ (Francophone)​ លើក​ទី​១៩​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣-២៥​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១២​ នៅ​ប្រទេស​ម៉ូ​រី​ស​ ។​