សេចក្តីជូនដំណឹង
ការ​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ​-​នាំ​ចូល​ លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​អេ​ច​ អិន​ធី​ ហ្គោ​ល​។​
១៩ មិថុនា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង