សមាសធាតុ​ផ្សំ​៖ Stainless Steel
វិជ្ជមាត្រៈ ១៨មម
កម្រាស់ៈ ១,២មម
ទម្ងន់ៈ ២​ក្រាម
​ផ្ទៃខាងៈ​ រលោង
​ផ្ទៃ​ខាងមុខៈ ក្បាច់គួរ​ស្រូវ​ជា​រង្វង់​មូល​លេខ ១០០​រៀល​
ផ្ទៃ​ខាងខ្នងៈ ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត