ពណ៌​ផ្ទៃៈ ពណ៌​ក្រហមខ្ចី​
ផ្ទៃខាងមុខៈ ផ្នែក​ខាងស្តាំមាន​ព្រះឆាយាល័ក្ស ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះនរោត្តម​សីហនុវរ្ម័ន ចំកណ្តាល​មាន​រូបភាព​កប៉ាល់​កំពុង​លើក​ដាក់ ទំនិញ​នៅ​កំពង់​ផែ ​ផ្នែក​ខាងឆ្វេង​មាន​រូប​បណ្តុះ​ជា​ព្រះឆាយាល័ក្ស ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះនរោត្តម​សីហនុវរ្ម័ន និង​មាន​ខ្សែ​លោហធាតុ​បង្កប់​ កាត់​ទទឹង​ផ្ទៃក្រដាស​ប្រាក់​ ។​
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ ផ្នែក​កណ្តាល​មាន​រូប​ប្រាសាទ​ទេវាវិនិច្ឆ័យ​មើល​បញ្ឆិត​ពីមុខ និង​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​មាន​រូបបណ្តុះ​ ព្រះឆាយាល័ក្ស ព្រះបាទ សម្តេច​ព្រះនរោត្ត​ម​សីហនុវរ្ម័ន ។​