ពណ៌​ផ្ទៃៈ ពណ៌​ផ្ទៃមេឃភ្លាវ​និង​ពណ៌​ត្រួយចេកខ្ចី
ផ្ទៃខាងមុខៈ ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​មាន​រូប​វិមានឯករាជ្យ​និង​រូប​តោ​ថ្ម​និង​ផ្នែក​ខាងឆ្វេង​ខិត​លើ​បន្តិច​មាន​រូប​សញ្ញា​ជាតិ​ ។
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ រូបភាព​កម្មករ​កំពុង​ចាក់​ជ័រ​កៅស៊ូ ។ ​