ពណ៌​ផ្ទៃៈ ពណ៌​បៃតង​ស្រគាំ​ ​និង​ពណ៌​លឿង
ផ្ទៃខាងមុខៈ ផ្នែក​ខាងស្តាំ​មាន​រូប​ទ្វារទឹក និង​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​ខិត​លើ​បន្តិច​មាន​រូប​សញ្ញា​ជាតិ ។​
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ រូប​ចម្លាក់​មុខ​ព្រហ្ម​ ។