ពណ៌​ផ្ទៃៈ ពណ៌​ក្រហមភ្លាវ
ផ្ទៃខាងមុខៈ ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​មាន​រូប​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត និង​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​ខិត​លើ​បន្តិច​មាន​រូប​សញ្ញា​ជាតិ ។
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ រូបភាព​កសិករ​កំពុង​ភ្ជួររាស់ ដកស្ទូង ។