ពណ៌​ផ្ទៃៈ ក្រហម
ផ្ទៃខាងមុខៈ រូបភាព​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត និង​រូប​ចម្លាក់​ក្បាល​នាគ​។
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ រូបភាព​ស្ពាន​គីស៊ូណា​ កម្ពុជា-ជប៉ុន ដែលឆ្លងកាត់​ទនេ្លមេគង្គ​ស្ថិត​ក្នុង​ទីរួមខេត្តកំពង់ចាម។​