ពណ៌​ផ្ទៃៈ ពណ៌​បៃតង​ និង​ពណ៌​លឿង
ផ្ទៃខាងមុខៈ ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​មាន​រូប​ព្រហ្មមុខបួន និង​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំមាន​ខ្សែលោហធាតុ​បង្កប់​កាត់​ ទទឹង​ផ្ទៃ​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ ។
ផ្ទៃខាងខ្នងៈ ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​មាន​រូប​ប្រាសាទ​ច័ន្ទឆាយា និង​មាន​សួន​ច្បារ​ពី​មុខ ។​